Le jeu traditionel


Het wedstrijdreglement

De toss bepaalt, onder toezicht van de scheidsrechter, welke van de twee partijen het but mag uitwerpen.

De spelers leggen hun boules achter het laatste vak op de daarvoor bestemde plaats. Het but wordt, binnen 20 seconden na de voorgaande beurt, vanaf de voetlijn, in het 5-meter-vak geworpen.
De plaats van het but wordt door de tegenstander gemarkeerd vanuit het hart van het but met twee haaks op elkaar staande strepen zonder de but te bewegen. Dit geldt k voor alle gespeelde boules.

De eerste technische handeling is het plaatsen. Dat wil zeggen, het van de voetlijn rollen van de boule om deze zo dicht mogelijk bij het but te laten eindigen. De speler "leest" van te voren het traject en verwijderd met de voet zonodig inslagen van eerder gespeelde boules. Vervolgens loopt hij terug, pakt zijn boule en plaatst deze. Een geplaatste boule is geldig zolang een boule in het veld blijft of het but niet meer dan 50 cm verplaatst.
De positie van de eerste boule wordt zoals hierboven beschreven gemarkeerd door de tegenstander die de kraspen aan de speler van de andere partij geeft.

De speler die niet het dichtst bij het but ligt moet spelen. De speler die aan de beurt is kan kiezen om zijn boule op de boule van de tegenstander te gooien, om op het but te gooien of om te plaatsen. Bij het gooien moet van te voren worden gemeld op welke boule of op het but wordt gegooid. De tegenstander trekt een boog met een straal van 50 cm van de voorkant van de objectboule. Deze boog is ongeveer 20 30 cm lang. Voor het but is deze boog ongeveer 15 cm lang.

Voor het schieten wordt een aanloopafstand van maximaal 7,5 m gebruikt, waarbij de laatste pas op de voetlijn mag komen. Bij een geldige worp moet de schutter de boule direct te raken of via de grond (inslag binnen 50 cm voor de objectboule). Na een geldige worp worden de nieuwe posities van de boules gemarkeerd. Het but wordt teruggeplaatst. Oude markeringen worden weggehaald.

Bij een ongeldig gespeelde boule mag de tegenstander kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Hij/Zij accepteert de nieuwe situatie
- Hij/Zij legt de boules terug op de oorspronkelijke plaats en verwijdert de geschoten boule
- Hij/Zij legt de boules terug op de oorspronkelijke plaats en laat de geschoten boule ook liggen.

Is het but uit het veld gestoten nadat het is aangekondigd, dan wordt de mne geannuleerd en opnieuw gespeeld. Heeft echter nog maar n van de teams boules te spelen, dan krijgt dit team het aantal punten, zoveel als nog boules te spelen.

Nadat zo alle boules gespeeld zijn, telt degene wiens boule het het but het dichtst genaderd is. Het totaal verdiende aantal punten is de hoeveelheid boules er in het totaal beter liggen dan de dichtst bijgelegen boule van de tegenstander.

Double, triplette en het quadrette

Het principe is gelijk aan de simple. Nu markeert de partner de boules, waarbij ook nu de tegenstander het recht heeft binnen de scheidsrechterlijke beslissing te protesteren. De boog van 50 dient ook nu getrokken te worden door de ploeg van de objectboule. Elke boule dient nu ook binnen 45 seconden van de vorige gespeeld te zijn. Bij een reglementaire worp is verplaatsing of verwijdering van andere boules toegestaan.

Nog enkele regels

Een worp is ook geldig als een andere boule of het but als eerste is geraakt en wel
- als deze boule of deze but binnen de 50 cm van de objectboule ligt.
- en de werpboule binnen de boog van de objectboule op de grond komt.
- en de werpboule binnen de 50 cm van de geraakte boule op de grond komt.
Als een boule is verplaatst of de keuze is uitgesproken, dan is de keuze bepaald.

Er worden dus in dat geval meerdere bogen getrokken: van de objectboule en binnen die cirkel alle objecten die naast of achter de objectboule liggen.

De geplaatste boule is ongeldig als een object meer dan 50 cm wordt verplaatst. De afstand buiten het speelveld wordt daarbij niet meegeteld..

Het but dat reglementair verplaatst wordt, wordt gemarkeerd door de ploeg wiens boule het dichtst bij ligt.

Bij onzekerheid heeft de schutter het voordeel.

Winnen

De partij die als eerste binnen de speeltijd 13 punten of meer behaalt is winnaar. Als de maximumtijd is verstreken voordat een partij 13 punten heeft behaald, wint de partij die het meeste punten heeft. Een beurt wordt daarbij afgemaakt.

Klik op deze regel om een video over het traditionele Sport Boules te zien.