InleidingWat is Sport Boules


Sport Boules is een zeer oude boulessport, waarbij met plaatsen (rollen) of schieten (boven- of onderhands werpen) van een boule één of meerdere punten kan worden behaald. Wie de meeste punten heeft behaald is de winnaar. Sport Boules is een meervormige sport, waarbij elke spelvorm zijn eigen technische reglement heeft.
Spelvormen zijn:
- het oorspronkelijke "traditionel" of "Boule Lyonnaise" en
- de verschillende, meer dynamische tot atletische "moderne" vormen.

Sport Boules ligt zowel sport- als speltechnisch tussen atletiek en pétanque.
Sport Boules is streng gereglementeerd en gedisciplineerd. Het wordt gespeeld op een harde en vlakke ondergrond van 27,5 meter lang en maximaal 4 meter breed.
Sport Boules is een top- en breedte- boulessport voor vooral jongeren, maar ook voor ouderen.Doelen

Sport Boules kan gezien worden als een goed geregelde, contactloze breedtesport met als doelen coördinatie, concentratie, samenwerking en, afhankelijk van de variant, conditie.
Deze vele doelen maakt Sport Boules aantrekkelijk als schoolsport. In veel (vooral warme) landen staat Sport Boules voor familie- of jongerensport waar het de sfeer in de buurt kan bevorderen.
Sport Boules is ook wedstrijd- tot topsport. Voor dit doeleinde zijn in 46 landen formele sportorganisaties opgezet waarbij om nationale titels en om uitzendrecht naar continentale- en wereldkampioenschappen wordt gestreden.
De jaarlijks zelfstandig georganiseerde toernooien komen in veel landen vaak voor en zijn soms zeer grootschalig. Sport Boules staat met enkele vormen nadrukkelijk op de wachtlijst om in 2012 een Olympische demonstratiesport te worden.Organisatie

In de wereld is Sport Boules goed ontwikkeld. 17 Europese bonden en wereldwijd 46 landen zijn aangesloten bij de Fédération International de Boules (FIB). De FIB is gevestigd in Gap (Frankrijk), van oudsher het geografisch Sport Boules-centrum.
De door de Alkmaarder Paul Biersteker geïnitieerde Federatie Sport Boules Nederland (FSBN) heeft de vertegenwoordigingsrechten voor Nederland.
De (voorlopers van de) FIB, de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) en de CBI (Confederazione Boccistica Internazionale) hebben in 1986 de wereldoverkopelende boules confederatie opgericht, het CMSB (Confédération Mondiale des Sports de Boules), dat erkend is door het IOC. Door de geringe omvang is de FSBN nog niet erkend door het NOC*NSF.De Federatie Sport Boules Nederland

De Federatie Sport Boules Nederland heeft zich voorgenomen Sport Boules in Nederland te promoten, bij voorkeur in combinatie met andere sporten. Er zijn contacten met de atletiekunie (KNAU) gelegd in verband met de conditie en hardloopdisciplines die voor enkele Sport Boules onderdelen vereist zijn.
Door de in de FIB en de FFSB (Fédération Française du Sport Boules, de Franse Sport Boules bond) aanwezige kennis over de fysieke aspecten van de sport denkt de FSBN ook aan pétanquespelers belangrijke trainingsinformatie te kunnen verschaffen.
De FSBN denkt spelvormige Sport Boules trainingsvormen aan atletiekverenigingen aan te kunnen aanbieden ter bevordering van de loopsport als breedtesport.
Pétanque, atletiek en Sport Boules zijn dus geen concurrenten, maar kunnen elkaar juist uitstekend aanvullen.

De FSBN heeft scholen op de mogelijkheden van Sport Boules als sport gewezen. In delen van Frankrijk wordt de sport bij de lessen gymnastiek gegeven (zoals in Nederland voetbal, hockey, volleybal, softbal, speerwerpen, enz.) door speciaal daarvoor opgeleide docenten. De FSBN beschikt over dit onderwijsmateriaal en er zijn in de regio Alkmaar steeds meer docenten en onderwijzers die varianten van Sport Boules in hun lessen opnemen. Sport Boules wordt ook gepresenteerd op de Amsterdamse Olympische Dagen, een evenement waarbij jaarlijks alle Amsterdamse lagere scholen daadwerkelijk kennis kunnen maken met voor schoolsport geschikte sporten.